Main Menu Top Menu
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Giới thiệu Khoa Cơ sở

Khoa Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ- ĐHTB ngày 08/8/2019  trên cơ sở hợp nhất các Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Thể dục Thể thao, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Tâm lý – Giáo dục.

Hiện nay, Khoa có 4 bộ môn gồm: Lý luận chính trị, Thể dục Thể thao, Ngoại ngữ và Tâm lý – Giáo dục, có 59 giảng viên và 01 chuyên viên cơ hữu và 05 cán bộ ở các phòng, ban tham gia giảng dạy tại Khoa, trong đó: 15 tiến sĩ, 50 thạc sĩ (30 giảng viên chính, 35 giảng viên).

Tin tức mới nhất

Hãy dõi theo các hoạt động của Khoa Cơ sở