Main Menu Top Menu
Image Slide 1
Image Slide 2
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Giới thiệu Khoa Cơ sở

Khoa Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ- ĐHTB ngày 08/8/2019  trên cơ sở hợp nhất các Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Thể dục Thể thao, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Tâm lý – Giáo dục.

Hiện nay, Khoa có 4 bộ môn gồm: Lý luận chính trị, Thể dục Thể thao, Ngoại ngữ và Tâm lý – Giáo dục, có 59 giảng viên và 01 chuyên viên cơ hữu và 05 cán bộ ở các phòng, ban tham gia giảng dạy tại Khoa, trong đó: 15 tiến sĩ, 50 thạc sĩ (30 giảng viên chính, 35 giảng viên).

Tuyển sinh các ngành Đại học

Khoa Cơ sở tuyển sinh 03 ngành đào tạo trình độ đại học

Giáo dục chính trị

Đào tạo giáo viên ngành giáo dục chính trị cho các trường chính trị, giáo viên phổ thông

Sư phạm Tiếng Anh

Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học

Giáo dục thể chất

Đào tạo giáo viên giáo dục thể chất cho các trường phổ thông, chuyên nghiệp, huấn luyện thể dục thể thao

Ban chủ nhiệm khoa

TS. Hoàng Phúc

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Quốc Thái

Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Chiêm

Phó Trưởng khoa

Tin tức mới nhất

Hãy dõi theo các hoạt động của Khoa Cơ sở