Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại phòng họp D103 khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra hội thảo chỉnh sửa chương trình chi tiết các học phần thực hành, thực tập thuộc chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng và Lâm sinh. TS. Vũ Quang Giảng – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Nông – Lâm trực tiếp điều hành hội thảo

Tại Hội thảo, các giảng viên đã được truyền đạt các bước xây dựng chương trình đào tạo như: xác định mục tiêu, xác định chuẩn đầu ra, xác định các nhóm kiến thức, các nhóm môn học, các môn học, các học phần, xây dựng đề cương chi tiết, chuẩn bị nguồn nhân lực để thực hiện, khảo sát lấy ý kiến điều chỉnh và đề xuất đổi mới. Theo đó, xây dựng đề cương chi tiết cho từng môn học cần chú trọng các nội dung: thông tin chung về học phần, phân bố thời gian hợp lý, xác định mục tiêu môn học, nội dung và chuẩn đầu ra, các tài liệu học tập, đánh giá kết quả, các quy định đối với sinh viên, nội dung chi tiết và kế hoạch giảng dạy…

Hội thảo đã thảo luận chi tiết về nội dung các học phần thực tập thuộc 2 chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh như:

  1. Thực tập nghề nghiệp1; Thực tập nghề nghiệp 2 (ngành Quản lý tài nguyên rừng)
  2. Thực tập nghề nghiệp 1; Thực tập nghề nghiệp 2 (ngành Lâm sinh)
  3. Thực tập tốt nghiệp (ngành Quản lý tài nguyên rừng; ngành Lâm sinh)

Hội thảo đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các giảng viên cán bộ khoa Nông – Lâm. Qua đó, giúp các giảng viên hiểu biết hơn về quy trình xây dựng đề cương chi tiết cho các học phần trong chương trình đào tạo, phục vụ tốt trong quá trình giảng dạy.

TS. Đào Nhân Lợi – Trưởng Bộ môn Lâm học

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *