Main Menu Top Menu

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành

Khoa Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ- ĐHTB ngày 08/8/2019 trên cơ sở hợp nhất các Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Thể dục Thể thao, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Tâm lý - Giáo dục. Hiện nay, Khoa có 4 bộ môn gồm: Lý luận chính trị, Thể dục Thể thao, Ngoại ngữ và Tâm lý – Giáo dục, có 59 giảng viên và 01 chuyên viên cơ hữu và 05 cán bộ ở các phòng, ban tham gia giảng dạy tại Khoa, trong đó: 15 tiến sĩ, 50 thạc sĩ (30 giảng viên chính, 35 giảng viên).

Đôi nét về Khoa Cơ sở

– Đào tạo nhân lực hệ chính quy có trình độ Đại học và Sau đại học; hệ Vừa làm vừa học có trình độ Đại học và Cao đẳng:

+ Thực hiện đào tạo 03 ngành cử nhân: Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất và Sư phạm tiếng Anh.

+ Tham gia đào tạo các ngành cử nhân khác của Nhà trường.

+ Tham gia đào tạo sau đại học của Nhà trường.

Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức: Nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp…

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Bắc.

Ngành đào tạo của Khoa đã thu hút được nhiều lưu học sinh Lào theo học.

Sinh viên có thể theo học dưới hình thức chính quy tập trung hoặc hình thức liên thông sau lên đại học sau khi hoàn thành các khóa học ở trình độ cao đẳng trước đó.

Thường xuyên tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế như tham gia các khóa học tiến sĩ, thạc sĩ ở Úc, các khóa tập huấn, các hội thảo ở các nước như Mỹ, Úc, Thái Lan, Indonesia, Campuchia….Tiếp nhận các tình nguyện viên Úc, Mỹ tham gia giảng dạy trực tiếp.

Văn phòng Khoa : Phòng 207, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Thường trực Văn phòng: Chuyên viên Lò Minh Thảo

Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ sở

TS. Hoàng Phúc

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Thái

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Văn Chiêm

PHÓ TRƯỞNG KHOA