Main Menu Top Menu

Khoa Khoa học Xã hội

Cơ cấu tổ chức

Khoa Khoa học Xã hội hiện nay bao gồm 34 giảng viên biên chế thuộc 03 bộ môn, thực hiện đào tạo 01 ngành cao học và 03 ngành đại học.

Ban Chủ nhiệm Khoa

TS. Đặng Thị Hồng Liên

Trưởng khoa

TS. Phạm Thị Phương Huyền

Phó Trưởng khoa

TS. Bùi Mạnh Thắng

Phó Trưởng khoa

0

Ngành Đại học

0

Đào tạo Thạc sĩ

0 +

Giảng viên

0

Bộ môn

Các bộ môn

Bộ môn Ngữ văn

Chi bộ

Chi bộ Khoa KHXH gồm 30 đảng viên

Đ/c Đặng Thị Hồng Liên

Bí thư

Đ/c Phạm Anh Tuân

Phó Bí thư

Đ/c Trần Thị Lan Anh

Chi ủy viên

Công đoàn

Công đoàn Khoa KHXH gồm 28 đoàn viên

Đ/c Hoàng Thị Thanh Giang

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Phó Chủ tịch

Đ/c Điêu Thị Vân Anh

Ủy viên BCH

Liên chi đoàn

Liên chi đoàn Khoa Khoa học Xã hội gồm 12 chi đoàn, với 192 đoàn viên.

Ban Chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí:

1. Hoàng Thị Thanh Giang - Bí thư Liên chi

2. Lò Ngọc Diệp - Phó Bí thư Liên chi

3. Vũ Thị Kim Dung - Ủy viên

4. Quàng Văn Quỳnh - Ủy viên

5. Nguyễn Tuấn Đạt - Ủy viên

6. Lê Thu Hà - Ủy viên

7. Lừ Thúy Mai - Ủy viên

8. Lò Thị Hồng Kiều - Ủy viên

9. Hoàng Như Hương - Ủy viên

10. Sùng Minh Phúc - Ủy viên

11. Lò Văn Điệp - Ủy viên