Khoa Nông Lâm thực hiện chiến lược phát triển KH&CN ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2013 – 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 1. Đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN ngành NN&PTNT Khoa Nông Lâm gồm có 4 bộ môn: Bộ môn Nông học; Bộ môn Lâm nghiệp; Bộ… Đọc tiếp

Hội thảo chương trình chi tiết ngành Lâm sinh và ngành QLTN Rừng

Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại phòng họp D103 khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra hội thảo chỉnh sửa chương trình chi tiết các học phần thực hành, thực tập thuộc chuyên ngành… Đọc tiếp

Vai trò của giới trong quản lý và phục hồi rừng cộng đồng tại xã Nặm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Ở Việt Nam nói chung và địa bàn nghiên cứu nói riêng, bất bình đẳng Giới trong quản lý tài nguyên rừng vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với… Đọc tiếp