Chi bộ Khoa Nông Lâm

Tổng số đảng viên của Chi bộ: 26 đảng viên

Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kì 2020-2023 gồm các đồng chí:

 1. Đ/c Vũ Quang Giảng  –  Bí thư;
 2. Đ/c Nguyễn Văn Khoa –  Phó bí thư;
 3. Đ/c Đào Nhân Lợi – Chi ủy viên.

Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm

Tổng số công đoàn viên công đoàn: 39 người (trong đó 18 đoàn viên nữ, 21 đoàn viên nam).

Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022:

 1. Đ/c Đoàn Thùy Linh – Chủ tịch;
 2. Đ/c Đinh Văn Thái – Phó Chủ tịch;
 3. Đ/c Nguyễn Thị Quyên – Ủy viên;
 4. Đ/c Hồ Văn Trọng – Ủy viên;
 5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu – Ủy viên.

Liên Chi đoàn TNCS HCM Khoa Nông Lâm

Số chi đoàn thuộc Liên chi: 20 chi đoàn; Tổng số đoàn viên thanh niên: 150 đoàn viên. Trong đó: có 1 Chi đoàn giảng viên cán bộ với 23 đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn Giảng viên cán bộ nhiệm kỳ 2019-2020:

 1. Đ/c Nguyễn Thành Sơn – Bí thư;
 2. Đ/c Phạm Đức Thịnh – Phó Bí thư;
 3. Đ/c Đoàn Thanh Hải – Ủy viên.