Theo kế hoạch thực tập chuyên môn cuối khóa số 16/KH-ĐHTB ngày 07 tháng 01 năm 2021; ngày 11 tháng 1 năm 2021, tại văn phòng khoa Nông Lâm, Bộ môn Chăn nuôi thú y tổ chức duyệt đề cương cho 13 sinh viên trong đó có 9 sinh viên thuộc lớp K58 Chăn nuôi và 04 sinh viên thuộc lớp K57 Chăn nuôi.

Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, trên tinh thần các thầy cô đóng góp ý kiến để các bạn sinh viên hoàn thiện đề cương, từ đó nắm được các công việc cần làm để có thể hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp một cách tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *